Privacy Verklaring Nance Fotografie

Nance Fotografie respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Nance Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft bij het invullen van het contactformulier op de website. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
*Voor- en achternaam
*Adresgegevens
*Telefoonnummer
*E-mailadres
*Gegevens over uw activiteiten op onze website
*IP-adres
*Vragenlijst ter voorbereiding op een bruiloft
*De foto’s gemaakt in opdracht van u

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Nance Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?
Nance Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?
Nance Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hostingpartij van de website, het softwareprogramma om foto’s te delen en albumleveranciers. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nance Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SOCIAL MEDIA
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de social media netwerken Facebook en Instagram. Wanneer u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Instagram en Facebook. om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

COOKIES
Op de website van Nance Fotografie gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

GOOGLE ANALYTICS
Nance Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke manier gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Nance Fotografie te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Goog le verwerken. Nance Fotografie heeft hier geen invloed op. Nance Fotografie heeft Google GEEN toestemming gegeven om via Nance Fotografie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nance Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nancefotografie.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Nance Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Nance Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nance Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via infonancefotografie.nl.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@nancefotografie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

CONTACTGEGEVENS NANCE FOTOGRAFIE
Nance Fotografie
Nieuwendaal 38,
3985 AD Werkhoven
Tel: 0624411903
Website: www.nancefotografie.nl
E-mail: info@nancefotografie.n
KvK: 65755588

© Nance Fotografie, 2018[/vc_wp_text]